Hjemmeside for Hampeland Grundejerforening

Bemærk den nye regel vedr. trailere i ordensreglerne:

Det er nu tilladt at parkere en tom trailer ved huset på arealet mellem husmur og sti ved siden af indgangsparti / skur. Det er kun tilladt at have en tom trailer stående – den må ikke benyttes til at samle ting i eller til opbevaring af skrald / affald af nogen art

Er du vild med tal, regnskab og økonomistyring?

Og har du lyst til at gøre en forskel?

Har du erfaring med dobbelt bogføring, er fortrolig med en computer, og har du lyst til at omsætte dine evner til en nøgleposition i vores handlekraftige bestyrelse – så søger vi dig, da vores nuværende kasserer gennem snart 17 år har valgt at stoppe til den ordinære generalforsamling i marts 2023.

I bestyrelsen har vi forskellige ansvarsområder.

Som kasserer er det dig, som:

  • opkræver kontingent gennem Betalingsservice
  • bogfører udlæg og foretager betalinger af fakturaer
  • beregner og indfrier grundejernes andel af Fælleslånet vedrørende fliseprojektet
  • skaber økonomisk overblik
  • udarbejder regnskab, når året er gået, samt budgetforslag for det kommende år
  • samarbejder med resten af bestyrelsen om at træffe økonomisk ansvarlige beslutninger
  • opdaterer medlemskartoteket
  • udfylder grundejerforeningsskemaer til ejendomsmæglere ved salg
  • varetager opgaven vedrørende ind- og udmeldelser af YouSee’s grundpakke.

Udover kassereropgaverne må også påregnes yderligere opgaver.

Der udbetales et honorar i henhold til grundejerforeningens vedtægter, § 11, stk. 10.

Hvis du vil høre nærmere om jobbet, er du velkommen til at kontakte vores nuværende kasserer, Karin Jønsson, karin@hampelandgrf.dk, mobil 41 29 29 09.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~