Forside

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DER ER KOMMET ET INDLÆG FRA BESTYRELSEN vedr. Novofos og stophaner i terræn

——————————————————————————————————

Til Grundejerforeningen Hampeland

Kamstrup er på Novafos vegne i gang med udskiftningen af vandmålerne i jeres bebyggelse. 

Novafos er opmærksom på de udfordringer, de manglende stophaner i jeres bebyggelse giver, 

i forhold til udskiftning af hovedhaner.

Til jeres orientering skifter Kamstrup de vandmålere, som det er muligt at skifte. I de tilfælde, 

hvor måleren ikke kan skiftes, fordi hovedhanen er defekt, igangsætter Novafos efterfølgende 

etablering af stophaner, når Kamstrup har været igennem området.

På denne måde kan Novafos få overblik over omfanget og planlægge arbejdet sammen med 

vores entreprenør. Vandmåleren vil så blive skiftet samtidig med vi etablerer stophanerne.

Der, hvor der ikke etableres stophaner på nuværende tidspunkt, vil dette ske i forbindelse 

med renovering af ledningsnettet i området.

Venlig hilsen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPONSOR

.