Affaldsordning/ ukrudtsbekæmpelse

OBS: Bestyrelsen meddeler, at der forventes afholdt en ekstraordinær generalforsamling vedr. affaldsordning i løbet af august jvf. udsendte mail fra bestyrelsen onsdag den 6. juni 2022 til alle grundejere.

OBS: På grund af den kommende affaldsordning og de dermed forbundne udgifter har bestyrelsen besluttet, at der i år ikke fortages ukrudtsbekæmpelse på fællesarealerne.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPONSOR

.