Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
Sidste nyt ⋆ Grundejerforeningen Hampeland

Sidste nyt

07-04-2019:

Jens Ravnholts folk arbejder p.t. mandag-torsdag fra kl. 7 til ca. kl. 18.

Hvis man selv vil lægge fliser på eget område, kan man i lighed med sidste år bestille materialer ved henvendelse til formanden, Lars Hansen, e-mail lars@hampelandgrf.dk

Pris for køb:

Fliser pr. stk. inkl. moms: 8 kr.

Sand/grus: en skuffe på lille gummiged inkl. moms. 300 kr.

Materialerne kan kun leveres, når Jens Ravnholt alligevel er i området.

Evt. paller skal leveres retur.

 

Pris for at få udført brolæggerarbejde:

Nye fliser i indgangsparti (oprindelige) inkl. moms: 3800 kr.

Fliser på grundejers areal inkl. moms: 687,50 kr pr. kvadratmeter

Kantsten på grundejers areal inkl. moms: 400 kr pr. løbende meter.

10-03-2019:

Det forventes, at fliseprojektet begynder i Vædderen u.12.

Der startes op i hjørnet ved Vædderen 1.

Der etableres lagerområde for materialer på det grønne område mod Ring Nord ved siden af trappen til tunnelen.

Der inddrages et parkeringsområde mellem 2 øer på p-pladsen til grus og sand.

Grundejere kan tilkøbe forskelligt, bl.a. lægning af fliser under skraldespandene og / eller i indgangspartiet.

Gå evt. en tur i Løven / Stenbukken og få inspiration.

Grundejeren kontaktes af entreprenør Jens Ravnholt for endelig aftale.

Du er altid velkommen til at kontakte Lars, Karin eller Aase med eventuelle spørgsmål.

07-12-2018:

Arbejdet er nu – omsider – ved at være afsluttet i Løven og Stenbukken.

De sidste mangler bliver udført,  og det sidste sand bliver strøet ud på fliserne i de nærmeste dage.

Hvis man gerne hurtigt vil have sandet væk, kan man feje på følgende måde

(anbefalet af OBH for, at så meget af fugesandet som muligt fordeler sig ned i fugerne):

Der fejes på kryds, dvs. der fejes først i den ene retning og bagefter i den modsatte retning.

Herefter kan fliserne fejes rene – alternativt fejes sandet sammen i mindre bunker, således at man efter regnskyl etc. kan lægge lidt ekstra ud de steder, hvor vandet måske har trukket fugesandet med sig.

 

De grønne områder langs flisestierne gennemgås endnu engang til foråret, da det nu nogle steder er blevet for vådt til at ordne.

 

Betaling af grundejerbestilt arbejde.

Beløbet for det aftalte og udførte arbejde opkræves sammen med førstkommende kontingent efter, at kassereren har modtaget faktura for arbejdet.

De grundejere i Løven, som ikke blev opkrævet for arbejdet sammen med kontingentet for oktober kvartal, vil først blive opkrævet for beløbet sammen med opkrævning for januar kvartal.

15-11-2018:

Arbejdet med at udskifte fliserne på stierne i Stenbukken og i Løven er ved at være afsluttet.

Gelænderne ved trapperne på Stenbukkens parkeringsplads forventes opsat tirsdag d. 13. november.

Der forventes at blive foretaget afleveringsforretning torsdag d. 15. november.

15-10-2018:

Flisearbejdet i Vædderen og Skytten udsættes til foråret.

Læs nærmere her.

06-09-2018:

Vedrørende stibredder: Når man ser på oversigtsplanerne over de enkelte stjernetegn, skal man være opmærksom på, at de på tegningerne angivne bredder 1000 – 1300 – 1600 mm er ændret til 900 – 1200 – 1500 mm. Det skyldes, at kantsætningen blev fravalgt, dels af økonomiske hensyn og dels, fordi det ikke blev skønnet nødvendigt ved den anvendte 30×30 cm flise. I stedet blev det besluttet at afsætte en pulje til de mindre opretninger, der måtte komme.

11-08-2018:

Ændringer at sti bredde i Løven.

Kortet over Løvens stier er blevet revideret, – find det aktuelle kort på hjemmesiden under ”Oversigsplan – Løven”

09-08-2018:

Opdatering:

Stenbukken: Flisearbejdet i Stenbukken er trukket lidt ud, men man arbejder ihærdigt på at få rettet de sidste ting og få lagt de sidste fliser.

Gelænderne til trapperne ved P-pladsen er i restordre, men de vil blive monteret så hurtigt som muligt efter, at de er blevet modtaget.

Løven – etape 2A: Der er læsset fliser af på græstrekanterne til indkørslen til Løven, og man skulle så småt være begyndt at rydde noget beplantning sidst i u.32.

Det forventes, at arbejdet vil følge planen, så opstart etape 2B vil ske u.36.

Grundejerne, der har bestilt fliselægning på ”eget” område, vil snart blive kontaktet af entreprenør Jens Ravnholt.

28-06-2018:

Det er muligt at købe materialer.

Vil du gerne selv lægge samme type fliser som de nye på stiarealet, er det muligt blot at købe sand/ grus, fliser og blokke hos entreprenøren.

Hvordan: henvend dig til formand Lars N. Hansen på mail.

Materialerne leveres til den enkelte grundejer , men KUN når Jen R. er i området.

Materialerne vil som regel blive leveret på en palle, og denne SKAL leveres tilbage til en brolægger, ellers er der et pallegebyr på kr. 100,-

 

Priser (inkl. moms):

Stk. pris på fliser (30x30x6 cm)           : 8 kr.

Stk. pris på blok                                   : 29,50 kr.

¼ m³ grus                                             : 75 kr.

Afregning sker ligesom ved bestilling af ekstra flisearbejde.

(Beløbet opkræves sammen med førstkommende grundejerkontingent).

 

Vær opmærksom på, hvor der arbejdes i dit område.

Det er årstiden for at renovere bolig mv.

Hvis du skal have leveret materialer til dit hus, så vær opmærksom på adgangsveje og plads ved hoveddør, så du hverken generer fliseprojektet – eller du selv bliver forhindret i at få varer bragt.

 

Vedr. sammenfald af kloak ved St. 8:

Kloakken er nu undersøgt af Novafos, og der er IKKE sket skader på kloakken.

 

Vedr. dagrenovation.

Kommunen er kontaktet og har adviseret renovationsfirmaet om, at der er ”besværlig” adgang i nogle områder de næste måneder. Både arbejderne på fliseprojektet og renovationsmedarbejderne har lovet at hjælpe hinanden / tage hensyn, så alle grundejere kan få hentet affald, selvom der arbejdes på stierne.

19-06-2018:

Mandag u.25 begyndte man at udskifte den ene af trapperne på Stenbukkens parkeringsplads. Entreprenøren orienterede om, at han mente, at en sliske ved siden af trappen ville blive meget stejl og frarådede etablering af en sådan. Vi har derfor truffet beslutning om ikke at etablere slisker ved trapperne, da der er gode ramper i begge ender af p-pladserne.

17-06-2018:

Status:

Der er opsat entreprenørskilt ved indkørslen til Stenbukken. (se bill.)

Der har været nogle opstartsproblemer med fliselægning mv., men det er der nu rådet bod på, og arbejdet kører derudaf. Der suppleres med yderligere mandskab i næste uge (u.25). Jens Ravnholt og mandskab er glade for at arbejde for os, og de er glade for at møde mange venlige og interesserede grundejere.

Den første halvdel af etape 1A er ved at være færdig – ca. 14 dage forsinket, men da der sættes mere mandskab på fra u. 25, regner man med at indhente forsinkelsen ved færdiggørelsen af Stenbukken, således at Etape 2A (Løven nord for P-plads) kan påbegyndes som planlagt i u.32.

Betegnelse – de forskellige etaper.

OBH har ændret måden at navngive områderne på:

Stenbukken    = Etape 1        nr. 21-42 = etape 1A   1-20 = etape 1B

Løven             = Etape 2       nr. 22-43 = etape 2A   1-21 = etape 2B

Vædderen      = Etape 3

Skytten           = Etape 4

Generelt: Trapper til P-plads og fliseområder på P-pladserne skiftes efterhånden, som stjernetegnet er ved at være færdigt.

Flisepladsen vil blive taget til sidst, fordi den evt. skal bruges til materialeoplagring undervejs.

(se kort over etape 1 og 2).

Tidsplan:

Stenbukken    Etape 1A: i gang, er forsinket ca. 14 dage.

                         Etape 1B: forventes afsluttet ved udgangen af u. 31.

Løven              Etape 2A: start u. 32

                        Etape 2B: start u. 36

Vædderen og Skytten: endnu intet tidspkt. (afhængigt af vejrforhold mv.)

 

kort etape 1-2 til hjemmesiden

Arbejdet oplysninger om forskellige punkter:

Hvor stierne fra Stenbukken munder ud i hovedstien med et par trappetrin, vil trinene blive fjernet og erstattet af en rampe.

De 4 platantræer langs flisepladsen fjernes, da deres rødder generer fliserne. Der vil i stedet blive plantet kugleahorn, så alléen ud for Stenbukken forbindes med alléen mellem Løven og Skytten.

Bunkerne med grene langs hovedstien fjernes i slutningen af u.24.

Hvis man undrer sig over, at der er røde ringe om nogle af de små dæksler til vandforsyning, skyldes det, at dækslerne efter ønske fra kommunen (og betalt af dem) skiftes samtidig med udskiftning af fliserne, hvis højden ikke passer til den nye flisebelægning (se bill.).

Evt. røde pile / opmærkning på fliser ud for trægrupper eller gul sprøjtemaling på træer markerer, at disse skal fjernes.

Stubbe på fællesområder vil som udgangspunkt blive stubfræset.

Nogle steder ligger el-kablerne lige akkurat under fliserne, og de er blevet revet over et enkelt sted. Dette udbedres selvfølgelig straks, og efterfølgende lægges kablerne dybere, inden de nye fliser lægges.

Ud for St.8 er den gamle flisesti sunket, da træer mv. blev kørt ud fra firkanten St.1-10. Det undersøges, om kloakken / brønden har taget skade. (Berørte grundejere er orienteret).

Køreplader: Det er aftalt, at der op til en weekend lægges køreplader på grus på de strækninger, der er mellem folks hoveddøre og P-pladsen.

 

23-05-2018:

ÆNDRING!! Den ekstraordinære generalforsamling “vedr. fliseprojektet” afholdes under Ølstykke bibliotek.

Grundet problemer med at leje sognecenteret er mødet flyttet til salen under Ølstykke bibliotek samme dag og klokkeslæt. (Østervej 1A, 3650 Ølstykke)

Der vil blive omdelt seddel en af de kommende dage.

Bestyrelsen har modtaget spørgsmål ang. vedtægtsændringerne, som kan læses her.

Bestyrelsen

13-05-2018:

Opstarts kort Stenbukken.

 

30-04-2018:

Fliseprojektet er udsat til 14. maj.

Der vil komme materialer i uge 19 (7.-11. maj). De oplagres på det grønne areal nord for Stenbukken mod Ring Nord. I den forbindelse vil gennemgangen gennem bommene blive spærret, så der ikke længere kan skydes genvej. Der vil fra d. 14.maj blive arbejdet mandag – torsdag kl. 6-18.

Bestyrelsen

29-04-2018:

Orientering vedrørende den ekstraordinære generalforsamling.

Vores bankforbindelse har den 23. april 2018 fremsat yderligere krav for at kunne bevilge lånet til fliseprojektet, som efter planen skulle starte op mandag, den 30. april 2018.

Vi bliver derfor nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at ændre vedtægterne samt godkende finansieringen af fliseprojektet.

Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 3/5 = 104 grundejere skriftligt afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 3/5 af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer regnes for ikke afgivne.

 

Det er derfor MEGET VIGTIGT at møde op og stemme forslagene igennem, for ellers falder hele fliseprojektet.

 

Ved dialog med Parcelhusejernes Landsforening og vores bankforbindelse er vi blevet forsikret om, at lånet kan bevilges, når vedtægtsændringerne (forslag pkt. 2.1) og en fornyet accept af finansieringen af fliseprojektet er godkendt.

Parcelhusejernes Landsforening har anbefalet os at påbegynde fliseprojektet inden den ekstraordinære generalforsamling for at undgå yderligere omkostninger fra entreprenøren. Derfor påbegyndes fliseprojektet den 14. maj 2018, og indtil lånet er bevilget, sker finansieringen af opsparede midler.

 

Er der brug for yderligere oplysninger kan følgende bestyrelsesmedlemmer kontaktes:

Formand Lars N. Hansen    mobil nr. 20 82 00 82

Kasserer Karin Jønsson       mobil nr. 41 29 29 09

Sekretær Aase Nissen         mobil nr. 25 24 73 50

Bestyrelsen

1,278 total views, 2 views today