Forslag 3

Vedtægtsændringer:

Forslag 3: Under §7 Ekstraordinær generalforsamling ændres stk.2.

Stk.2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling. Med indkaldelse skal følge dagsorden.

Ændres til:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, dog kun med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelse skal følge dagsorden.

Begrundelse: Ved ekstraordinære generalforsamlinger er der ofte behov for en hurtig afklaring af forholdene, og det er almindeligt brugt med 14 dages varsel.

905 total views, 2 views today