Forslag 2

Vedtægtsændringer:

Forslag 2: Under §5 Generalforsamling ændres stk. 3.

Stk.3: Bestyrelsen indkalder skriftligt medlemmerne med mindst en måneds varsel.

Ændres til:

Bestyrelsen indkalder grundejerne via e-mail samt opslag på foreningens hjemmeside med mindst en måneds varsel.

Begrundelse: E-mail korrespondance er i dag almindelig brugt og samtidig spares udgifter til trykning.

957 total views, 2 views today