Forslag 1

Vedtægtsændringer:

Forslag 1: Under §14 Pengesager tilføjes 2 nye punkter.

Stk. 5: Generalforsamlingen kan efter de samme afstemningsregler, som gælder ved vedtægtsændringer §10, stk. 2, beslutte, at foreningen optager lån, samt kræve fornøden sikkerhed herfor hos medlemmerne.

Stk. 6: For foreningens forpligtelser overfor tredjemand hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata, hvilket også gælder for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Begrundelse: Vores bankforbindelse har forlangt, at vedtægterne ændres for at lånet til fliseprojektet kan bevilliges.

959 total views, 2 views today