Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hampelandgrf.dk/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
10 års planen ⋆ Grundejerforeningen Hampeland

10 års planen

FOR FÆLDNINGER, BEPLANTNING OG VEDLIGEHOLDELSE

 10-års planen sigter på at få rettet op på den slidtage, der er opstået på Hampelands fælles arealer gennem de seneste 40 år. Det drejer sig om flisestier, randbeplantning, buske, træfældning og genplantning, regnvandsledninger og parkeringsarealer.

Planen bygger delvist på to markvandringer i efteråret 2011 samt tv-inspektion af regnvandsledningsnettet.

I 2012 udarbejdedes en oversigt over opgavernes omfang med prisoverslag, og ud fra det blev der lavet en skematisk oversigt med titlen, Tidsplan og budget for 10-års plan. Skemaet er blevet revideret eller ajourført nogle gange siden, og det har været bragt her på hjemmesiden, som er offentlig tilgængelig.

I den periode, hvor planen var til behandling i bestyrelsen, og nogle arbejdsopgaver var bragt i udbud, fandt bestyrelsen det uhensigtsmæssigt at planen med de anslåede udgifter var offentlig tilgængelig.

Udbudsrunden er for længst tilendebragt, og der har været fremsat ønsker om at få planen tilbage på hjemmesiden. Bestyrelsen anser det imidlertid fortsat for at være uhensigtsmæssigt at offentliggøre alle tallene.

I stedet bringes her den senest reviderede handlingsplan, hvor alle tal er blevet erstattet med krydser. Man kan altså heraf se, hvornår de enkelte arbejder forventes igangsat/udført – men ikke hvad den forventede pris for arbejdet er.

Grundejere, som ønsker adgang til detaljerede oplysninger, bedes henvende sig til formanden, Lars Nørgaard Hansen.

Skrevet af Kjeld Glückstadt

 

Planlagte opgaver

Revideret 10-års plan 2017

Pris 10 års plan (Kontakt bestyrelsen)

2,336 total views, 2 views today